Volební valná hromada svazu

Novým předsedou Českého svazu moderního pětiboje byl zvolen Ing. David Marčev, PhD. 

Členy Výkonného výboru jsou na další čtyřleté období: Libor Capalini (37 hlasů), Daniel Kašpar(40), Tomáš Lukeš(26), Veronika Váňová(32).

Všem jménem oddílu gratulujeme a přejeme mnoho sil do další práce!

Valná hromada odsouhlasila nové logo, změnu stanov (nově jsou statutárními zástupci také 2 místopředsedové).