STM

Sportovně talentovaná mládež (STM) je v Českém svazu moderního pětiboje zabezpečena prostřednictvím Sportovních center mládeže (SCM) a Sportovními středisky (SpS). Ta jsou financovaná Národní sportovní agenturou, popř. vlastními zdroji ČSMP. Posláním tréninkových center v moderním pětiboji je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní  přípravy talentovaných sportovců ve věku 9-21 let (ve výjimečných případech mohou být do mládežnického systému zařazeni sportovci až do 23 let). Úkolem je vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců ve věku od 9 do 21 let, kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Vytvořit této skupině ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle či klubu. Diferencovat podporu s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním výsledkům.

Odpovědi na otázky ohledem STM v našem oddíle Vám podá Mgr. Daniel Kašpar, MPA, vedoucí Sportovního centra mládeže TJ Dukla Praha.

Seznam členů oddílu zařazených do programu „Talent“ – Sportovně talentovaná mládež (SCM/SpS)