O nás

Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z.s. je spolek zaměřený na sportovní činnost registrovaných zájemců o rekreační, výkonnostní a vrcholový sport. Metodicky, trenérsky a organizačně zabezpečuje vyžití svých členů. Sdružuje 18 oddílů – od atletiky přes házenou až po sport zdravotně postižených.
Oddíl moderního pětiboje patří k největším a nejaktivnějším oddílům. S členskou základnou takřka 400 členů jsme největším oddílem moderního pětiboje v České republice.
Naše celoroční činnost probíhá především na Julisce (Praha 6) a na Šutce (Praha 8).
Úzce spolupracujeme s ASC DUKLA, jsme sdruženi v Českém svazu moderního pětiboje a finančně podporováni Magistrátem hlavního města, Městskou částí Praha 6, Městkou částí Praha 8 a v neposlední řadě Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.