Pro členy

Členské příspěvky

Ani pro první pololetí roku 2022 nedojde ke zvyšování příspěvků.

Níže uvádíme přehled základních oddílových příspěvků. Také členský příspěvek zůstává stejný – 250,-/rok

Oddílové příspěvky:
ročníky:
U11/ 2012, 2013 3.200,- plavání, běh
U13/ 2011, 2010 4.200,- plavání, běh
U15/ 2009, 2008 4.200,-  nebo 5.200,-, plavání, běh, střelba  pokud zahajují šermířskou přípravu týká se jich vyšší částka
U17/ 2007, 2006 5.200,- a 6.200,-  plavání, běh, střelba, šerm a pokud zahajují jezdeckou přípravu týká se jich vyšší částka
U19/ 2005, 2004 a starší 6.200,-
 
Závodníci zařazení do systému talentované mládeže mají slevu ve výši 1000,- za každý získaný STM bod.

Studium sportovní diplomacie 

Český olympijský výbor společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Slovenským olympijským a sportovním výborem a dalšími institucemi pro zájemce z řad sportovních svazů připravil pokračování vzdělávacího programu Sportovní diplomacie. Hlavním cílem programu je připravit účastníky tak, aby byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních sportovních struktur, a posílit tak zastoupení českého sportu v mezinárodních sportovních organizacích.

Program je součástí projektu Duální kariéra a je určen jak současným pracovníkům sportovních organizací, tak například sportovcům, kteří by se po skončení kariéry chtěli věnovat další práci v této oblasti. Sportovní diplomacie nabízí vzdělání v oborech, jako jsou organizace a financování sportu, management a marketing, sportovní diplomacie, komunikace a další oblasti potřebné pro činnost ve sportovních organizacích. Přednášející jsou odborníci a praktici v jednotlivých oborech, ve většině případů s hlubokou zkušeností ze sportu. Více informací naleznete v přílohách, kde také najdete přihlášku uchazeče o studium i přihlášku svazu uchazeče ke studiu. PŘÍLOHY

Další podrobnosti o programu a jeho podmínkách si můžete přečíst na http://dualcareer.cz/sportovni-diplomacie. Kontaktovat můžete i zatím jediného pětibojařského absolventa tohoto vzdělávacího programu- D. Kašpara.
V případě zájmu zašlete nejpozději do neděle 23.6.2019 zprávu na mailovou adresu modern@pentathlon.cz.

Oddílové příspěvky mají vyšší ti závodící členové U11 – U19, kteří nestartují v uplynulé sezoně alespoň 6x na oficiálních svazových závodech! Podrobnosti podají trenéři.