Pro členy

Studium sportovní diplomacie 

Český olympijský výbor společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Slovenským olympijským a sportovním výborem a dalšími institucemi pro zájemce z řad sportovních svazů připravil pokračování vzdělávacího programu Sportovní diplomacie. Hlavním cílem programu je připravit účastníky tak, aby byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních sportovních struktur, a posílit tak zastoupení českého sportu v mezinárodních sportovních organizacích.

Program je součástí projektu Duální kariéra a je určen jak současným pracovníkům sportovních organizací, tak například sportovcům, kteří by se po skončení kariéry chtěli věnovat další práci v této oblasti. Sportovní diplomacie nabízí vzdělání v oborech, jako jsou organizace a financování sportu, management a marketing, sportovní diplomacie, komunikace a další oblasti potřebné pro činnost ve sportovních organizacích. Přednášející jsou odborníci a praktici v jednotlivých oborech, ve většině případů s hlubokou zkušeností ze sportu. Více informací naleznete v přílohách, kde také najdete přihlášku uchazeče o studium i přihlášku svazu uchazeče ke studiu. PŘÍLOHY

Další podrobnosti o programu a jeho podmínkách si můžete přečíst na http://dualcareer.cz/sportovni-diplomacie. Kontaktovat můžete i zatím jediného pětibojařského absolventa tohoto vzdělávacího programu- D. Kašpara.
V případě zájmu zašlete nejpozději do neděle 23.6.2019 zprávu na mailovou adresu modern@pentathlon.cz.

Oddílové příspěvky mají vyšší ti závodící členové U11 – U19, kteří nestartují v uplynulé sezoně alespoň 6x na oficielních svazových závodech! Podrobnosti podají trenéři.

Areál Juliska bude uzavřen! 18.06.2019 proběhne oprava na vodovodním systému a v areálu tak během úterý nelze provozovat žádnou sportovní ni tělovýchovnou činnost.

Členská schůze se koná  7.5.2019 v 18:30 v zasedací místnosti MP na Julisce. Všichni členové starší patnácti let jsou srdečně zváni.