Pro zájemce

Zájemce přijímáme celoročně, pokud to naše kapacita dovolí. Informace Vám podají vedoucí jednotlivých tréninkových skupin nebo vedení oddílu.

Pokud nemá zájemce zvládnuté základy plavání, je lépe nejprve kontaktovat paní Hartmanovou a začít na našem pracovišti na Šutce.

Kategorie:

do jedenácti let – Karolina Janková: karolinajjankova@gmail.com
do třinácti let – Martin Chyba: martin.chyba@centrum.cz
do patnácti let – Michal Sedlecký: michalsedlecký@centrum.cz
starší patnácti let – Jiří Kleprlík: jiri.kleprlik@tiscali.cz
Šutka – Anna Hartmanová: Anna.hartmanova@seznam.cz
Vedoucí sportovního centra mládeže – Daniel Kašpar: Kaspar.d@seznam.cz  ; 739 206 799