Přesun slavnostního vyhlášení Pětibojaře roku

Informace za svazu: vzhledem k zhoršující se situaci týkající se nákazy COVID-19 se výkonný výbor ČSMP rozhodl zrušit pořádání slavnostního večera spojeného s vyhlášením Pětibojaře roku, který se měl konat 21. 12.
V současné době se připravuje náhradní varianta o které budete informováni.