Mimořádná valná hromada svazu

Z důvodu rezignace současného předsedy ČSMP, Bohumila Hrudky, svolává Výkonný výbor ČSMP na středu 22. 12. 2021 od 17:00 valnou hromadu ČSMP (volební) do auly České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6.

Z důvodu oznámení této informace v nejtěsnějším možném termínu 30ti dnů před konáním nebylo možné svolat mimořádnou členskou schůzi oddílu. Ve středu 1.12. se bude konat monotématické jednání výboru oddílu. 

Pozvánka
Program
Jednací řád
Volební řád
Výpočet mandátů (počet mandátů jednotlivých oddílů je uveden v žlutém řádku)