Zemřel místopředseda Tělovýchovné jednoty Dukla Praha Ing. Cyril Schejbal

Cyril se již v roce 1976 podílel na založení cyklistického oddílu Dukla Praha. Po devíti letech dobrovolné práce s mládeží nastoupil do Armádního sportovního centra Dukla jako trenér. Postupně trénoval všechny věkové kategorie. Po ukončení trenérské činnosti začal pracovat na oddělení sportu, kterého se stal později vedoucím. Po celou dobu působení v Armádním sportovním centru se podílel na činnosti oddílu cyklistiky i celé TJ Dukla Praha jako místopředseda. Zároveň byl místopředsedou Unie armádních sportovních klubů ČR. Svou neustále dobrou náladou, pohotovým vtipem a neutuchající činorodostí si nás všechny získal. Jeho pozitivní přístup a zkušenosti nám budou chybět.

Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 4.8., 14:40 v Malé obřadní síni krematoria Strašnice.
Autobus od ASC Dukla Praha odjíždí ve 13:30.