Výsledky projektu Erasmus +

Projekt sdílení trenérských zkušeností trenérů mládeže v moderním pětiboji je u konce. Díky podpoře z fondů EU jsme se mohli s partnery ze Slovenska a Estonska vzájemně inspirovat a motivovat. I když všechny praktické i teoretické části projektu byly zajímavé – počínaje využíváním čelních šnorchlů při tréninku plavání v Banské Bystrici a pojetím šermířských škol v Tallinnu konče. Nakonec jsme se shodli, že výslednou práci zaměříme na prevenci zranění v moderním pětiboji, tedy na správnou techniku a odstraňování chyb v běhu, plavání a střelbě. Vzniklo množství videí, které, jak věříme, mohou být inspirativní a nápomocna jak trenérům, tak závodníkům a rodičům. Na stránce s výsledky naší práce hodláme nadále pracovat, takže časem jistě přibydou další kapitoly. Dovolím si závěrem poděkovat všem trenérům, kteří se do projektu výměny zkušeností zapojili i všem, kteří se podíleli na závěrečných výstupech. Za českou stranu pak zejména Míše Hajdukové, Radimu Kůtovi a Filipu Hrdličkovi.
Stránku s výstupy projektu najdete TADY (klik)