Výsledky volební valné hromady ČSMP

Staronovým předsedou se stal Bohumil Hrudka, mandátem 20ti hlasů z 37 přítomných.
Do výkonného výboru byli zvoleni všichni stávající členové, včetně dvou našich členů. Libor Capalini  mandátem 34 hlasů, Zbyněk Hercík (28), Daniel Kašpar(30), David Marčev (28).
Členem Kontrolní komise byl zvolen Jan Jindra.

Všem zvoleným gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v další práci pro svaz!