Mimořádná valná hromada oddílu

V souladu s úkolem z poslední valné hromady oddílu svolává výbor oddílu moderního pětiboje mimořádnou valnou hromadu svých členů. Náplní této valné hromady bude volba kandidátů  do funkcí v Českém svazu moderního pětiboje a volba delegátů pro Volební valnou hromadu ČSMP. 
Mimořádná valná hromada, které se mohou zúčastnit všichni členové oddílu starší osmnácti let, se koná 9.9.2020 v zasedací místnosti MP na Julisce. Začátek je plánován na 17:00.