Grant EU – Kick off meeting

Jak jsme Vás již dříve informovali, naším oddílem vytvořená žádost o podporu na úrovni Evropské komise pro výměnu trenérských zkušeností s partnery ze Slovenska a Estonska byla úspěšná.
Dnes se v Bruselu uskutečnilo setkání koordinátorů projektů se zástupci Evropské komise.
Na programu byly například novinky v politice EK a samozřejmě praktické informace ohledem administrace projektů, průběžného vyhodnocování, vyúčtování atd.
Daniel Kašpar, který projekt koordinuje, přidává několik myšlenek, které dnes zazněly:

A. Dziarnowska (EK) : Jedním ze základů politiky Evropské komise je vedení dialogu. Program Erasmus+ sport není klasickým dialogem. Je to hmatatelný výsledek práce Evropské komise umožňující předávání našich hodnot a šíření evropského způsobu života. Naše projekty nejsou jen o penězích, ale také o networkingu a šíření výsledků Vašich aktivit…

M. Zacchetti (EK)
: na projekty půjde v letošním roce 70,8 mil. €
Celkem v letech 2014 – 2020 to bylo celkem 265mil.€ a v následujícím období, 2021-2027, půjde do sportovních projektů v rámci programu Erasmus+Sport  550mil.€!

Bylo zdůrazněno, že mezi výzvami k řešení pro příští období jsou např. „Grassroots“ sport; stagnace počtu aktivních občanů;  tzv. „zelený sport“ – udržitelnost dopadů zejména velkých akcí na životní prostředí…

O průběhu projektu a jeho výsledcích budeme na našich stránkách průběžně informovat v samostatné sekci.